Menfez Seçimi ve Yerleşimi Önemi – 1

  • Gerekli hava debisini vermesi , Her hacme üflenecek hava miktarı belirlenir.
  • Havanın mahal içinde yayılmasını sağlamak, Konumlandırılacak Menfezlerin homojen dağılımda olması sağlanır .
  • Rahatsız edici hava akımları oluşturmaması,
  • Havayı doğrudan toplayıcı menfezlere göndermemesi,
  • Gürültü oluşturmaması, hava hızlarınının uygun değerlerde seçilmesi
  • Mimari tasarıma uygun olması,

Bina havalandırma sistemlerinin son elemanları, tavan, duvar ve döşemelere konulan ve genelde “menfez” adı ile anılan hava dağıtım elemanlarıdır. Hava dağıtım elemanları, ortama verilen havanın yaşanan mekânı insanların rahatını bozmayacak şekilde ortama dağıtılması görevini üstlenirler. Her tip dağıtım elemanının farklı atış karakteristiği olup, mekanın görünüm estetiği de dahil olmak üzere, özelliklerine göre uygun kombinasyonu bulmak, projeciye düşen önemli bir görevdir.Mahallerdeki hava çıkış noktalarının seçimi ve uygulaması, aynı mahal için gerekli diğer mekanik tesisat elemanlarından daha önemsiz değildir. Büyük yatırımlarla oluşturulan mekanik tesisatın, sadece uç noktalardaki hava dağıtım elemanlarının yanlış seçimi ve/veya uygulaması nedeni ile son kullanıcıları rahatsız eden ( hava hızı – sıcaklığı vb … ) durumları oluşturacağından yapılan masrafı boşa çıkarma riski olduğu unutulmamalıdır.

Menfez Seçimi ve Yerleşimi Önemi – 2

Menfezler bir havalandırma sisteminin en önemli elemanı olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni son kullanıcı ile karşı karşıya olmasıdır. Özellikle konfor klimasında iç mekan hava dağıtımında yapılan hatalar doğrudan doğruya kullanıcılara yansımaktadır. Buda tüm havalandırma sisteminin diğer unsurlarına oranla iç hava dağıtımın mekan içinde yayılmasını sağlayan menfezlerin seçimlerini ve yerleşimlerini önemli kılmaktadır. Araştırmalar havalandırma sistemlerine ait sorunların büyük bir çoğunluğunun menfezlerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle Menfez Tip Model Seçimleri ve imalata yönelik tüm detaylar önem arz etmektedir.