Aksiyal Fan
Havalandırma Üniteleri

Aksiyal Fan

Binalarda yangın esnasında kaçış yollarına duman girişinin önlenmesi için basınçlandırma fanları kullanılırlar. Basınçlandırma fanları; yangın sırasında oluşan duman yayılmasının önlenmesi, mahallerin dumandan arındırılması ile can güvenliğinin sağlanması ve yangına daha kolay müdahale edilebilmesini sağlar. Yangın otomasyon sistemine bağlı olan bu fanlar, yangın anında devreye girerek gerekli pozitif basıncı sağlayarak duman girişini engeller.


 


Sistemin Prensibi: Yangın merdivenlerine duman girişinin önlenerek insan tahliyesinin dumansız bir ortamda sağlanması ile itfaiye görevlilerine yangına müdahale için uygun ulaşım yolu sağlanması amaçlanır. Merdiven kovası yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz kapılarla bina bölümlerinden ayrıldığından, merdiven kovasına verilen hava ile pozitif basınç uygulanır ve merdiven kovasına komşu bölümlerden duman girişi önlenir.

BASINÇLANDIRMA SİSTEMİNİN UYGULANMASI ZORUNLU OLAN BİNALAR

  • Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven kovasının yüksekliği 30,50 m’den fazla ise.
  •  Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenleri.
  • Yapı yüksekliği 51,50 m’den fazla olan konutlar.
  • Acil durum asansörü kuyuları.