Sığınak Fanları
Havalandırma Üniteleri

Sığınak Fanları

Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleridir. Standart olarak 1800m3/h ile 10.000m3/h debi aralığında yapılmaktadır. Bunun haricinde müşterinin isteği doğrultusunda, farklı debilerde de imalatı yapılabilmektedir.

  • Hücreler taşyünü izoleli, çift cidarlı, alüminyum profillidir. Dışı boyalı galvaniz sacdan, içi normal galvaniz sacdan oluşmaktadır.
  • Çift emişli radyal fanlar kullanılmaktadır.
  • G4, aktif karbon filtre ve radyoaktif hepa filtre bulunmaktadır.
  • İsteğe göre bypass damperli olarak yapılmaktadır. Bypass damperi olduğunda normal şartlarda sadece G4 filtre üzerinden hava geçerek çalıştırılabilmektedir.
  • Kurşun seperatör opsiyoneldir.
  • İsteğe bağlı olarak cihaz içi kurşun levha ile kaplanabilmektedir.